VALPAR
 

"Vår målsättning är att föda upp sunda & rastypiska cocker spaniels med god exteriör."

 
AKTUELLA TIDIGARE
  SILENCE-Kullen   TALK-Kullen